Beiratkozás a 2013/2014. tanévre a Ceglédberceli ÁMK Eötvös József Általános Iskolájába és Alapfokú Művészetoktatási Intézményébe

 

 
 

 

Az első osztályosok beiratkozása 2013. április 8-án és 9-én lesz, 8-18 óra között, az Eötvös József Általános Iskola és AMI központi épületében, a Pesti út 160. szám alatt, az iskolatitkári helységben.

Az intézmény beiskolázási körzete Ceglédbercel község közigazgatási területe.

Férőhelyek birtokában fogadjuk a közigazgatási határon kívülről érkezőket is.

A beiratkozásra kérjük minden szülő hozza magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Azoknál a gyermekeknek, akik a ceglédberceli Napsugár óvodába jártak, az óvoda eljuttatja az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Aki más óvodából érkezik, annak magával kell hoznia az óvodai szakvéleményt, ha van, akkor a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségi szakértői véleményt vagy sajátos nevelési igényű gyermeknél a szakértői bizottság szakértői véleményét.

Az iskolaigazgató 2013. április 26-ig írásban értesíti a szülőt a felvételről vagy elutasításról szóló határozatról.

A döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet, érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Ceglédi Tankerületének igazgatójához kell benyújtani, Cegléd, Kossuth F.u.1. cím alatt. A tankerület a kérelmeket beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

 

Vissza az elozo oldalra