A hit- és erkölcstan oktatás megszervezésének szabályai

Az általános szabály szerint az állami iskola igazgatója minden év március 1–14. kijelöli azt az időpontot, amikor az egyház képviselője tájékoztatót tarthat az iskolának

A kijelölt időpont 2014. március 5. szerda 15-16 óráig

Helye: Ceglédbercel Pesti út 160.
Beiratkozáskor, illetőleg átiratkozáskor az egyház által nyilvánosságra hozott adatokat a szülő írásban is megkapja. A szülő írásban nyilatkozhat arról, hogy
a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy
b) az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára.

Amennyiben a szülő hit- és erkölcstan oktatást igényel, önkéntesen hozzájárul az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez, ti. adatai így adhatók át a hit- és erkölcstan oktatást megszervező egyháznak.
A szülő nem köteles a fenti nyilatkozatot megtenni. Amennyiben nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez.
Ha a szülő által választott egyház nem vállalja a hit- és erkölcstan oktatást, a szülő újból nyilatkozhat arról, hogy másik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az iskola által nyújtott erkölcstanoktatást igényli gyermeke számára.
Beiratkozáskor az egyház képviselője is jelen lehet és a szülő igénye esetén tájékoztatást nyújthat.
A beiratkozást követő három napon belül az igazgató átadja az érintett egyháznak az az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók nevét és osztályuk megnevezését.

A tanulócsoportok kialakításáról.
a) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók,
b) az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani.
A hit- és erkölcstan óra a szülők írásos egyetértésével más időpontban és az iskolán kívül is megtartható, ha azt az egyház nem tudja az iskola által szervezett erkölcstan órával azonos időpontban megtartani.
Ha a szülő a következő tanévben választását módosítani kívánja, ezt a szándékát minden tanév május 20-áig közölheti az igazgatóval és az érintett egyház képviselőjével.

Ekkor azonban a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg. A hit- és erkölcstan oktatás értékelés a többi tantárgy értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal egyező jogszabályi előírások alapján, az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint történik.