Eötvös József Általános Iskola
és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tisztelt Böngésző!

Szeretettel üdvözlöm a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ honlapján.
Dr. Nagy Gáborné vagyok, az összetett intézmény igazgatója.

Néhány jellemző információ a 2009. augusztus 1-én létrejött ÁMK-ról:
Három tagintézmény tartozik ide: az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Napsugár Óvoda és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézmény egésze négy telephelyen, hozzávetőleg 450 gyermeket és hatvan dolgozót fogad be. Működése kiterjed Ceglédbercel szinte teljes lakosságára, hiszen az itt lakók bölcsődés kortól a nyugdíjasokig kapcsolatba kerülhetnek az ÁMK valamely területével.

 

 

A Napsugár Óvodában egy bölcsődei és öt óvodai csoport működik. A bölcsőde 12, második életévét betöltött kisgyermeket tud ellátni. Az óvodai részleg kétnyelvű, a szülők igényeinek megfelelően jelenleg egy óvodai csoportban kizárólag általános elvek szerinti, négy csoportban pedig német nemzetiségi nevelés is zajlik. Ennek keretében a kicsik a német nyelv mellett a sváb hagyományok őrzésével és német nemzetiségi néptánccal is foglalkozhatnak. Minden csoport vegyes életkorú, így a beiratkozáskor a szülők a szabad férőhelyek függvényében választhatnak a csoportok közül. Az óvodában teljes munkaidőben foglalkoztatott gyógypedagógus-logopédus segíti a kisgyermekek fejlesztését. Az épület 2006-ban készült el, Európai Uniós ROP pályázat segítségével, így minden igényt kielégítő, korszerű, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek és az itt dolgozók számára.

Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyolc évfolyamon, 16 osztállyal működik. Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából.

Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják:

  • a nyelvoktatás sokszínűsége
  • zeneiskolai képzés
  • sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása, fejlesztése

A nyelvoktatásban háromféle lehetőség közül választhatnak a szülők. Első a német nemzetiségi tagozat , melynek hagyományos nyelvoktató formájában vehetnek részt a gyermekek iskolánkban. Ez minden évfolyamon heti öt németórát, valamint hetente 0,5-1 német hon- és népismeret órát jelent. Az emelt nyelvi óraszám mellett a német nemzetiségi identitástudat elmélyítését, a nemzetiségi hagyományok ápolását tartalmazza a tanterv. Ezt a formát elsősorban a német kisebbséghez tartozóknak és azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akik jó képességekkel és kiváló nyelvérzékkel rendelkeznek, hiszen ez a tanrend nagyobb terhelést és magas követelményszintet takar.

Második az emelt szintű német nyelvoktatás . Ez alsó tagozaton a nemzetiségi nyelvoktatásnál kisebb terhelést, de minden évfolyamon az általános képzésnél nagyobb nyelvi óraszámot jelent.

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Heti nyelvi óraszám

1 óra

1 óra

2 óra

3 óra

4 óra

4 óra

5 óra

5 óra

Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a nyelvtudást, de otthon nem beszélik a nyelvet. Itt több idő és energia jut az alapkészségek és képességek alapozására, a gyakorlásra, a tudás elmélyítésére. A felső tagozaton biztosított nagyobb német óraszám lehetővé teszi, hogy a nyolcadik osztály végére magasabb tudásszintet érjen el a tanuló az átlagosnál.

A harmadik a normál tantervű oktatás , melyben a nyelvoktatás 4. osztályban kezdődik, és heti három órában zajlik az általános iskolai oktatás végéig. Megfelelő számú igénylő esetén az angol nyelv is választható. Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akiknek a legfontosabb, hogy a gyermek biztos alapokat szerezzen az írás, olvasás, számolás és az egyéb készségek (mozgás, szociális kompetenciák, stb.) területén. Ezt a formát javasoljuk azoknak a gyermekeknek is, akiknél írási, olvasási, számolási vagy beszéd probléma merül fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre időzíteni a nagyobb terhelést. Itt nagyobb óraszámban tanulják a matematikát, lehetőség van az órák utáni egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra.

Az egyes tagozatok között átjárhatóság van: 3. és 5. osztály végén lehet megváltoztatni az előző döntést. Magasabb nyelvi óraszámú tagozatra akkor lehet átkerülni, ha az aktuális követelményszintet a tanuló különbözeti vizsga keretében teljesíteni tudja.

A zeneiskolai képzés már első osztályban kezdődik. Itt zenei előképzőre iratkozhatnak be a gyerekek, amely a játékos módon a hangszeres oktatást alapozza meg. Az előképzősök heti két csoportos foglalkozáson vehetnek részt.

A későbbiekben a következő tanszakok közül választhatnak:

  • zongora
  • rézfúvósok: trombita, harsona, kürt, tuba, fuvola

Lehetőség van a kamarazenélésre és részt lehet venni az iskolai zenekar munkájában is.

A zeneoktatás nagy népszerűségnek örvend nem csak a tanulók körében, hanem a pedagógusokéban is. Hiszünk abban, hogy a zene széppé formálja és gazdagítja a gyermekek lelkét.

A sajátos nevelési igényű és a magatartás zavarral küzdő tanulók integrált oktatása 2002. óta folyik intézményünkben. Ha szükséges, eltérő tanterv szerinti, illetve differenciált foglalkoztatást biztosítunk a rendszerbe kerülő gyermekeknek. Az ellátást két gyógypedagógus, két fejlesztő pedagógus és egy logopédus segíti. Előny, hogy a fejlesztés helyben történik, és az óvodából az iskolába történő átmenet során is folyamatos és zavartalan az ellátás.

A 2010/2011. tanévtől az intézmény egység bekapcsolódik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott központi programokba is.

Az iskola két telephelyen működik, a Petőfi úti épület négy alsó tagozatos osztálynak, a Pesti út 160. szám alatti központi épület – ami egyben az ÁMK székhelye is – 4 alsós és nyolc felsős osztálynak ad otthont. Bár az épületek nem újak, a külső és belső környezet is gondozott és igényesen kialakított.

Délután egy napközis és egy tanulószobai csoport fogadja a gyermekeket. Mindkettő a Petőfi utca 1. szám alatti épületben található, aminek előnye, hogy a napközi otthont igénylő első és második osztályos tanulók reggeltől a délutáni hazatérésig zárt udvaros, védett, családias környezetben tölthetik a napot.

A főépületben található tornaterem 2010. év nyarán kerül felújításra: a belmagasság megnövelése mellett új tetőszerkezetet kap, kicserélik az ablakokat, energiatakarékos lesz a fűtési rendszer, a talajra új sportpadló kerül. Az udvaron korszerű gumiborítású szabadtéri pálya várja a sportolókat.

A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2007-ben került átalakításra. Rendkívül esztétikus, modern, a funkcionálisan a helyi viszonyokhoz igazított épület sokféle program megvalósítását teszi lehetővé. Klubhelyiségeiben különböző kiscsoportos foglalkozások zajlanak. Padlószőnyeges tetőtéri terme tánc- és aerobic óráknak ad otthont. A Füzi Elek Vegyeskar próbaterme több mint 90 év történetét, eseményeit meséli el. A kistárgyaló kisebb összejövetelek fogadására alkalmas. Az első emeleten 36 nézőt befogadó vetítőterem található, melyben több éve zajlanak nagy sikerrel a filmklub rendezvényei, vagy a kisebb közönségnek szóló előadások. Az intézmény két pincehelyiségében kézműves foglalkozások, hip-hop- és hastánc órák, és egyéb oktató-, nevelő tevékenységet folytató foglalkozások várják az érdeklődőket. A színházteremhez kényelmes öltözők, profi világítás- és hangtechnika tartozik. A nagyterem nem csak a színházi előadások helyszíne, báloknak, előadásoknak, konferenciáknak, egyéb rendezvényeknek is ideális helye. A könyvtár gazdag állománnyal áll a látogatók rendelkezésére. Területe egy félemeleti olvasóval és galériával bővült, ahol hat számítógép és internet szolgáltatás várja az érdeklődőket. Az aulában recepciós pult, büfé, és állandóan változó kiállítások szolgálják a nézőközönséget.

A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ szeretettel vár minden gyermeket és felnőttet, fiatalt és idősebbet valamennyi intézmény egységébe. Az itt dolgozók munkájukkal, törekvéseikkel magas színvonalú szolgáltatást szeretnének nyújtani a nevelés, az oktatás és a művelődés valamennyi területén. Legyen a partnerünk!

 
Dr. Nagy Gáborné
ÁMK igazgató