Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

2023. december 29.

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI dolgozói


Alkalmazotti névsor


Ált. Isk. oktatás:

S.sz. Név Beosztás:

1.       

Polónyi Péter

int.vez.

2.       

Vándorné Vígh Mária

igh.

3.       

Bukovszki Anna

tanító

4.       

Dudás Petra

nemz.tanító

5.       

Falusi Tamara

tanító

6.       

Fekete Anikó Barbara

tanító

7.       

Gutiné Darida Karolina

nemz. tanító

8.       

Győri-Lengyel Éva
(tartósan távollévő)

tanító ( iskolaotthon)

9.       

Horváth Mária

tanító

10.   

Kerti Ákos

óraadó tanár

11.   

Konfárné Fazekas Teréz Andrea

tanár

12. Kornyik-Thén Andrea tanító
13. Kovácsné Dávid Katalin fejlesztő pedagógus

14.   

Lénártné Buzás Ágnes

tanító (iskolaotthon)

15.   

Megyeri Ágnes

részmunkaidős tanár

16.   

Murár Anikó

tanító

17.   

Kolozsváriné Kohán Zsuzsanna

tanító

18.   

Novák Károly

nemz. tanító, tanár

19.   

Pap Krisztina

gyógypedagógus ( részmunkaidő )

20.   

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

tanár ( nemz.tánc)

21.   

Schmidt Ferencné

tanár

22.   

Senkei Csaba

tanár

23.   

Simonné Szeleczki Ildikó

tanár (nemz. német)

24.   

Soltészné Baranyi Andrea Anita 

tanár

25.   

dr. Steiner Andrásné

nevelőtanár (tanulószoba)

26.   

Szabadvári Ilona

tanár

27.   

Szilágyiné Lengyel Zsuzsanna

óraadó tanár

28.   

Sznopkáné Molnár Petra

tanár ( nemz.német)

29.   

Tóth Ferenc

tanító (napközi)

30.   

Ulics Melánia

tanító

31.   

Vas Viktor

tanár

 

Alapfokú művészetoktatás:

 

32.   

Kápolnási Beáta

zenei igh.

33.   

Király Borbála

ének-szolfézs tanár

34.   

Márki Sándor Szabolcs

részmunkaidős zenetanár

35.   

Nagy Csaba

részmunkaidő (ütő)

36.   

Kreszits Margit

óraadó zenetanár

37.   

Orosz János

óraadó zenetanár

38.   

Schubert Annamária

óraadó zenetanár

 Pedagógiai munkát közvetlenül segítők:

39.   

Barnáné Sebestyén Erika

isk.titk.

40.   

Jeney Ágnes

isk.pszich.( részmunkaidő)

41.   

Kovács Zoltán

rendszergazda (megb.)

42.   

Urbán Réka   

ped.asszisztens

43.    

Volf Jánosné

ped.asszisztens

 Technikai dolgozók:

44.    

Baranyainé Dudás Marianna

takarító (székhely)

45.    

Dudásné Fábián Ágnes

takarító (telephely)

46.    

Karai Anikó

takarító (székhely)

47.    

Molnár Ibolya

takarító ( székhely)

48.    

Murarik Norbert

karbantartó

                                                                           

  Közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók:

  • Juhász Bianka Mónika -portás (székhely)
  • Tordai Viktória Csilla - takarító ( telephely )