^Vissza a lap tetejére
Get Adobe Flash player

Általános anyag

Eötvös Hírek

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

A várva-várt iskolakezdés legfontosabb dátumai a következőképpen alakulnak a 2020-2021-es tanévben:

augusztus 25 (kedd): pótvizsgák (az érintetteket értesítjük)

augusztus 26 (szerda) 10-12 és 16-18 óra között: könyvosztás az alsó tagozatosoknak

augusztus 28 (péntek) 10-12 óra között: könyvosztás a felső tagozatosoknak

augusztus 29 (szombat) 9 óra: tanévzárótanévnyitó; 17 óra: ballagás

Az első tanítási nap szeptember 1 (kedd). Az első napon ebédet csak az iskolaotthonos tanulók kapnak, szerdától már minden ebédet igénylő gyermek tud az iskolában enni.

A jelenlegi tervek szerint az oktatás a hagyományos módon indul majd, egyelőre nem tűnik indokoltnak a digitális oktatás bevezetése. Természetesen a járványhelyzet folyamatos alakulása jelenthet majd változásokat, ezért fontos, hogy mindenki figyelemmel kövesse úgy az eseményeket, mint a helyi értesítéseket az iskola épületénél, az iskola honlapján és a Ceglédbercel applikáción. Várjuk a központi protokollt a járvány elleni védekezést segítő teendőkről, melyekről szintén tájékoztatjuk majd az érintetteket.

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

2020/2021-ES TANÉVBEN

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan az étkezés igényléséhez szükséges NYILATKOZAT kitöltésére és leadására 2020. augusztus 24 (hétfő) és 2020. augusztus 25. (kedd) közötti időszakban van lehetősége 07:30 - 15:00 óráig, kizárólag SZEMÉLYESEN, az alábbi címen:

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ

2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.

Telefon: 0653/378-296

Kérjük, amennyiben jogosult ingyenes illetve kedvezményes étkezés igénybevételére, szíveskedjen magával hozni az arra jogosító igazolást:

100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás, aki:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:
 • A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata
 • Nevelésbe vették/utógondozói ellátásban részesül:
 • 9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás, aki:

 • Tartósan beteg vagy fogyatékos:
 • Igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat)
 • Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki)
 • Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)
 • Szülői nyilatkozat

A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az intézmény főbejárata és az oldalsó kapu 09:00-11:45-ig, valamint 13:00-14:40-ig zárva van! Szíveskedjenek csengetni és jelezni, hogy iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban érkeztek!

Az intézménybe való belépéskor szájmaszk viselése, valamint fertőtlenítő használata minden esetben kötelező!                

A nyilatkozatok kitöltésére a Nevelői szobában van lehetőség.

Ceglédbercel, 2020. július 24.

Horsik Zsuzsanna

ÁMK igazgató

nevében és megbízásából

Plutzer Melinda

titkár

Tájékoztató a 2020. évi virtuális ballagásról

01fl

 

Tájékoztató a 2020. évi virtuális ballagásról

a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

 

Tisztelt Olvasók! Kedves Végzős Eötvös-diákok, Tisztelt Szülők, Rokonok!

 

A COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt rendhagyó módon valósult meg a 2019-2020. tanév második féléve. Biztonsági okokból a Ceglédi Tankerületi Központban egységesen augusztus-szeptemberre halasztották az intézmények a tanévzáró és az élő ballagási ünnepségeket.

A nagy eseményről azonban szeretnénk a különleges helyzethez illően, júniusban is megemlékezni.

Ezért a tanulók, a pedagógusok, az iskolavezetés összefogásával készítettünk egy ünnepi videofelvételt, amely méltó módon zárja le az elmúlt 8 évet. Ez a klip illik a szokatlan helyzethez, hiszen iskolai szinten soha nem készült még ilyen. Emlékeztetni fog a különleges ballagásra, hiszen a felvétel minden diáknak megmarad, mondhatni bekerül a ballagási tarisznyába.

Az elkészítésben részt vettek: Tóth Ferenc, a média csoport vezetője, Simonné Szeleczki Ildikó, Petróné Bori Zsuzsanna nyolcadikos osztályfőnökök, Schmidt Ferencné, Konfárné Fazekas Teréz hetedikes osztályfőnökök, dr. Steiner Andrásné és Falusi Tamara a dekoráció készítői, Molnár Ibolya és Fábiánné Dudás Ágnes technikai segítők, a 7. és 8. évfolyamra járó tanulók. Munkájukat köszönjük!

A videofilmet a YouTube-on lehet megtekinteni, 2020. június 13-án 11:00 órától, a honlapra feltett és a szülőknek elküldött link alapján. A felvételt az adatvédelmi szempontok figyelembevételével nyilvánossá tesszük, tehát bárki megtekintheti és megoszthatja.

Gratulálok minden ballagó diáknak és az őket segítő szülőknek!

Tekintsék meg olyan szeretettel a virtuális ballagás képeit, amilyen szeretettel a résztvevők készítették:

Ballagás 2020.

Nagy Gáborné                

intézményvezető

02drng

 

 

Tájékoztató a Szülőknek a legújabb, iskolát érintő változásokról, 2020.05.22-én

Tisztelt Szülők!

Első szavunk a köszöneté!
Köszönjük mindazoknak, akik a digitális oktatás eredményessége érdekében gyermeküknek segítséget nyújtottak. Valamennyi pedagógus tudja, hogy munka mellett, vagy több gyermek esetén, vagy eszköz hiányában milyen nehéz lehetett minden családnak. Köszönjük!

A tanítás nélküli munkanapok közül az utolsót 2020. június 2-ára tette a nevelőtestület. A pünkösd hétfő utáni keddi napot pihenőnapnak neveztük ki: nem lesznek online órák, számonkérések, a diákok, pedagógusok és segítők is pihenhetnek.

A központi intézkedések lehetővé teszik, hogy június 2-től az iskolák szükség esetén kiscsoportos oktatást szervezzenek az iskola épületében. Ez nem a normál tanítás visszaállítását jelenti, és nem is a személyes találkozás öröméről szól. Ez arra ad lehetőséget, hogyha a pedagógus, a szülő vagy a gyermek úgy ítéli meg, hogy a tanulónak szüksége van személyes találkozásra a megértés vagy a felzárkóztatás céljából, akkor az érintettek közös megegyezése esetén ezt az iskolában le lehet bonyolítani. Természetesen az előírások betartásával: egy időben legfeljebb 5 gyermek lehet jelen, egymástól minimum 2 méter távolságra. A tanulók és a pedagógus viseljenek maszkot. Két csoport között a helyiséget és a bútorokat fertőtlenítjük.
Kérem, jelezzék az osztályfőnöknek, vagy a szaktanároknak, ha ezzel a lehetőséggel élni szeretnének.

Országos szintű határozat alapján a tanévet az ügyeleti ellátás és az étkezés igénybevétele tekintetében június 26-án zárjuk. Eddig az időpontig a jelenlegi gyakorlat él tovább.
Július és augusztus hónapokban a nyári munkarend lép életbe, a pedagógusok és az egyéb dolgozók a szabadságukat töltik.
Kötelességünk felmérni és adatot szolgáltatni arról, hogy hányan szeretnének a nyári időszakban is felügyeletet igényelni gyermekük részére.
 
Kérjük, az osztályfőnöknél jelezzék erre vonatkozó igényüket május 25-én 12:00 óráig, és tüntessék fel, hogy június 15. és augusztus 31. között melyik hétre (pl. 07. 06-ai hétre), és milyen napszakra (egész napra, délelőttre, délutánra) kérik az ügyeletet.
 
Köszönettel:
az iskola vezetősége

Online fogadóórák

Kedves Szülők!

Mivel személyesen továbbra sem tudunk találkozni, a tervezett fogadóórákat is áttesszük a Teams felületére. Nagyon örülünk, hogy sokan eddig is kapcsolatban voltak a pedagógusokkal, de most egy kicsit célirányosabban, szervezettebb keretek között is szeretnénk a kapcsolattartásra, a kérdések megválaszolására lehetőséget adni.

Jövő héten 4 napra elosztva tartunk fogadóórákat, 16-18 óra között:

 

Hétfő:

 1. évfolyam:

Kolozsváriné Kohán Zsuzsanna

Novák Károly

Dancs Ágnes

Dobrai Rita

 1. évfolyam:

Kőmívesné Szalisznyó Angéla

Vas Viktor

Steiner Andrásné

Kerti Ákos

 

Kedd:

 1. évfolyam:

Dudás Petra

Murár Anikó

Ulics Melánia

Vándorné Vígh Mária

 1. évfolyam:

Pap Krisztina

Pallagi Anna

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

Nagy Gáborné

 

Szerda:

 1. évfolyam:

Fekete Barbara

Volf Mária

Tóth Ferenc

 1. évfolyam:

Schmidt Ferencné

Konfárné Fazekas Teréz

Szabadvári Ilona

Répás Lászlóné

 

Csütörtök:

 1. évfolyam:

Gutiné Darida Karolina

Mátrai Tamásné

 1. évfolyam:

Simonné Szeleczki Ildikó

Petróné Bori Zsuzsanna

Szilágyiné Lengyel Zsuzsanna

Senkei Csaba

Megyeri Ágnes

 

A fogadóóra helye a Teams „Csevegés” felülete, a megfelelő időpontokban az érintett kollégák a gép előtt lesznek, csevegésben el tudják érni őket a szülők, ha kiválasztják a kolléga nevét, majd utána az egeret a kiválasztott névre ráhelyezve a felbukkanó ablak megfelelő gombjára kattintva hang- vagy videóhívást kezdeményeznek vele.

01

 

02

Kiváló Tanuló díj alapító okirata, pontrendszere

KIVÁLÓ TANULÓ díj alapító okirata

Alapította: a Ceglédberceli Általános Iskola és Zeneiskola tantestülete 2001. májusában.

Kiosztásra kerül: a ballagási ünnepségen.

Kapja: az arra leginkább méltó 8. osztályos tanulók

A díj célja:

 • hogy méltó búcsút vegyünk iskolánk azon diákjától, aki itt töltött évei alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott és öregbítette intézményünk hírnevét,
 • hogy a nevelőtestület kifejezze e fölött érzett büszkeségét és elismerését,
 • hogy ösztönözzük a további helytállásra,
 • hogy például szolgáljon, és serkentőleg hasson az itt tanuló diákokra,
 • hogy egészséges versenyszellemet alakítson ki.

A díjazott kiválasztásának szempontjai:

 • Tanulmányi munka
 • Magatartás, szorgalom
 • Tanulmányi versenyeken való részvétel és az ott elért eredmények
 • Nyelvtudás
 • Zenei képzettség, hangszeres tudás
 • Sporttevékenység
 • Kulturális tevékenység
 • Közösségi munka
 • Egyenletes teljesítmény, megbízhatóság (Részletes pontozási szabályok a következő pontban)

Minden olyan 8. osztályos tanuló megkaphatja a díjat, aki legalább 5 évig iskolánk tanulója volt, és az ez alatt végzett tevékenysége nyomán minimum 300 pontot gyűjtött. Amennyiben többen vannak ilyenek, akkor a nevelő testület döntése alapján a legtöbb pontot elérő kaphatja. Ezt a díjat a DÖK finanszírozza. Ha az iskolavezetés tud szponzort találni, és van arra érdemes jelölt, akkor több díj is kiosztható.

Ha az adott évben nincs alkalmas jelölt, a díj nem kerül kiosztásra.

 A díjazott személyre javaslatot tehetnek a tanuló jelenlegi vagy egykori osztályfőnökei, vagy valamely terület vezetője, amiben a gyermek kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A pontozást az osztályfőnök végzi el, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes ellenőrzi.

A díj egy oklevélből és egy arany medalionból áll, mely Ceglédbercel címerét formázza, egyik oldalán a díjazott stilizált monogramja, másik oldalán az iskolakezdés és a ballagás időpontja áll. A díjazottak nevét minden tanévzárón ki kell hirdetni. A díjazottak fotója és neve – hozzájárulásuk esetén –kikerül az iskola falára, a „Kiváló tanulók” tablóra.

 

 

A kiváló tanuló kiválasztásának szempontjai

I. Tanulmányi munka

1. Tanulmányi eredmény

 • Minden kitűnő évfolyam                                                                          1 pont (maximum 8 pont)
 • Minden jeles évfolyam                                                                             0,5 pont
 • Tanulmányi munkája egyenletes                                                             2 pont

 

2. Tanulmányi versenyek

Minden oklevéllel igazolható részvételért 1-1 pont jár.

Ezen felül:

Levelezős versenyen országos döntőbe jutott                                                        1 pont

Országos levelezős versenyen 85 % felett produkált                                            1 pont

Háziversenyen indult, 1-3. helyezést ért el                                                            1-3 pont

Helyezést ért                         - kistérségi versenyen (1-10. helyezett)                 1-10pont

                                               - megyei versenyen (1-15. helyezett)                     1-15 pont

                                               - országos versenyen (1-50. helyezett)                  1-25 pont

Pl. Házi verseny 1. hely 3 pont, 2. hely 2 pont, 3. hely 1 pont.

Kistérségi 1. hely 10 pont, 2. hely 9 pont, innen 1 pontonként csökken, 10. hely 1 pont.

Megyei 1. hely 15 pont, 2. hely 14 pont, 3. hely 13 pont, és innen 1 pontonként csökken, 15. hely 1 pont.

Országos 1. hely 25 pont, 2. helyezés 24 pont, innen helyezésenként 0,5 ponttal csökken, így 10. hely 20 pont, 20. hely 15 pont, 30. hely 10 pont, 40. hely 5 pont, 48. helyezés 1 pont.

 

3.Nyelvvizsga

Alapfokú nyelvvizsga                                                                                               10 pont

Középfokú nyelvvizsga                                                                                             20 pont

 

4.Siklódi verseny

 1. hely                                                                                                                 10 pont
 2. hely                                                                                                                   8 pont
 3. hely                                                                                                                   6 pont
 4. hely                                                                                                                   4 pont

Különdíj                                                                                                                       5 pont

 

II. Magatartása, szorgalma

példamutató                                                                                                              10 pont

 

III. Zene

Zeneiskolai növendék, évente hangszerenként                                                      2 pont

Énekkari tag évente                                                                                                 2 pont

Zenekari tag, évente                                                                                                 2 pont

Képviselte iskolánkat     - területi versenyen                                                         3 pont

                                         - megyei versenyen                                                         5 pont

                                         - országos versenyen                                                      10 pont

Területi, megyei, országos helyezések esetén a pontozás megegyezik a sport területén leírtakkal.

 

IV. Sport

Iskolai tanulmányai alatt rendszeresen sportolt, sportáganként, évente              2 pont

Eredményei                                    - helyi versenyen 1-3. helyezett                     1-3 pont

                                                        - területi szintűek (1-6. helyezett)                  1-6 pont

                                                        - megyei szintűek (1-10. helyezett)               1-10 pont

                                                        - országos szintűek (1-28. helyezett)             1-15 pont

Számolás megegyezik a tanulmányi versenyeknél leírtakkal. (Pl. országos 1. hely 15 pont, 2. hely 14 pont, innen 0,5 pontonként csökken, 10. hely 10 pont, 20. hely 5 pont, 28. hely 1 pont)

 

V. Kulturális tevékenység,

Pl. iskolai, községi ünnepélyeken való fellépés

Iskolai szintű évente                                                                                                1 pont

Községi szintű évente                                                                                              1 pont

Nemzetiségi tánccsoport tagja, évente                                                                   2 pont

 

VI. Közösségi munka

Aktívan dolgozott felső tagozaton

- osztályszinten évente                                                                                             1 pont

- iskolai szinten évente                                                                                            1 pont

DÖK vezetőségi munka

Osztálytitkár, évente                                                                                                2 pont

Iskolatitkár, évente                                                                                                   5 pont

Beiratkozás, 2020/2021

ÉRTESÍTÉS, az  Általános Iskolai beiratkozásról!

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Felhívjuk szíves figyelmét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás jellemzőire:

 1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje be gyermeke felvételi kérelmét az iskolába.
 2. A felvételi kérelmeket a Ceglédberceli Eötvös Iskolába:

 április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig

kell  benyújtani:

ha lakhelye szerint ez a körzetes iskola,

vagy ha másik körzetbe tartozik a gyermek lakhelye szerint, de a Ceglédberceli Eötvös Iskolába szeretné íratni gyermekét.

 1. Felhívjuk a figyelmét, csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
 1. Ha lakhely szerint a gyermek másik iskolához tartozik, de ide szeretné beíratni, akkor csak itt kell jeleznie azt a tényt, hogy nem a körzetes intézménybe jelentkezett.

 

 

Attachments:
Download this file (Ceglédbercel körzethatár.pdf)Ceglédbercel körzethatár.pdf[Körzethatár ]129 kB
Download this file (Nemzetiségi nyil.17_2013_EMMI_2_mell.doc)Nemzetiségi nyil.17_2013_EMMI_2_mell.doc[Nyilatkozat a nemzetiségi nevelésről]30 kB
Download this file (Nyilatkozat normál vagy iskolaotthonos osztály választásáról.doc)Nyilatkozat normál vagy iskolaotthonos osztály választásáról.doc[Nyilatkozat NORMÁL vagy ISKOLAOTTHONOS osztály ]28 kB

Read more: Beiratkozás, 2020/2021

2020 04 24 TrachtTag

Második évben csatlakoztunk a TrachtTaghoz!

De mi is az a TrachtTag?

Népviselet napja: ezen a napon kiválasztjuk a nemzetiségi viseletünk egy ruhadarabját, vagy kiegészítőjét, és a hétköznapi ruhával összekombinálva egész nap, vagy egy napszakban hordjuk.
Ezzel hozzuk közelebb elődeink életét a sajátunkhoz, emlékezünk rájuk és mindarra, amit a szívünkben őrzünk róluk.


Képek megtekintése: Életképek menüpont / 2020 04 24 TrachtTag mappa

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet időpontja: 2020. április 9-14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 04.08. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 04.15. (szerda).

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a szünetre!

 

Eötvös hírek - 2020. március

Kedves Olvasók!

A világjárvány miatti rendkívüli helyzet iskolánk életét is fenekestül felforgatta, mint valamennyi nevelési-oktatási intézményét Magyarországon és Európában.

Az iskolaépületek konganak az ürességtől, nem nagyon vannak gyermekek, pedagógusok, csak az iskolavezetés, a technikai személyzet és a nevelést-oktatást segítő munkatársak (8-10 fő). Egy-két gyermek számára kértek a szülők ügyeletet, a velük foglakozó kollégákkal lehet találkozni, vagy azokkal, akik a tanításhoz igénybe veszik az intézmény adta lehetőségeket (pl. tornaterem, vagy hangszer, stb.).

A távoktatás nálunk rekord gyorsasággal beindult. Ez annak köszönhető, hogy az oktatáshoz használt felület (Microsoft Office 365) már az elmúlt tanévben kialakításra került, akkor még próba jelleggel. Mivel minden tanuló és minden pedagógus benne volt a rendszerben, így a TEAMS aktiválása és szolgálatba állítása viszonylag gyorsan, egy hétvége alatt megtörtént. A rendszer használatát megkönnyítették Novák Károly, Tóth Ferenc és Kovács Zoltán kollégáink, akiknek innovátori kapcsolatai vannak a Microsoft céggel.

Március 16-át, az első, tanórán kívüli távoktatási napot a tantestület a digitális oktatási stratégia kialakításával és technikai felkészüléssel töltötte. A belső továbbképzést a számítástechnika szaktanteremben Novák Károly tartotta. Sok kétséggel, de elszántan kezdtünk neki másnap a munkának. Az első hét még sok buktatót rejtett, legtöbb pedagógus küzdött a technikával, kereste a megfelelő formát, tartalmakat. Szerencsére a köztünk dolgozó „infoguruk” mindenkinek segítettek és segítenek, aki kérte. Köszönjük (Vas Viktornak is!)!

Azoknak a családoknak, akik jeleztek, tudott az iskola a meglévő eszközökből használatra kölcsönözni. Sajnos mára kiürült a keret, minden tanulói „tablet” elkelt.

Harmadik héten –lehet mondani- kezd beállni egy kialakult rend. A diákoknak sem volt könnyű ráállni az új módszerre, hiszen előzőleg tanórán sok segítséget kaptak, félig meg lehetett tanulni az anyagot. Most nagyobb önállóságra van szükség. Alsó tagozatban a szülőkre is jelentős teher hárul, hiszen a technikai lebonyolításhoz mindenképpen kell felnőtt segítség, 1-2. évfolyamon a tananyag elsajátításához, gyakorláshoz is szükség van anyura, vagy apura.

A tanulók jól vették az akadályt, dicséret illeti őket, mert elvégzik a kijelölt feladatokat. Mindenkit sikerült bevonni az távoktatásba, és csak kevés olyan gyermek van, aki mulaszt, vagy időszakosan nem teljesít.

A szülők erőn felül helytállnak, néha munka után, vagy hétvégén.

A pedagógusok sűrűn tartanak online órát, akár konzultáció, vagy magyarázat céljából, akár számonkéréshez, ez mégsem tudja pótolni a személyes jelenlétet.

A tanároknak a felkészülés, a diákoknak a tananyag feldolgozása, a szülőknek a segítségnyújtás sokkal több időt és energiát igényel, mint a tantermi oktatás. Talán gyakorlással, némi rutin megszerzésével idővel könnyebbé válik ez az oktatási-tanulási forma.

Bár már kiküldtünk a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak egy-egy kérdőívet, hogy a válaszok feldolgozásával tovább tudjunk javítani az oktatás színvonalán, mikéntjén - kérem a szülőket, diákokat, hogy problémáikkal, javaslataikkal, véleményükkel keressék az osztályfőnököket, szaktanárokat vagy az iskolavezetést.

Köszönöm valamennyi résztvevőnek, segítőnek az erőfeszítéseket, az akaraton és az együttműködésen múlt, hogy a Ceglédberceli Eötvös Iskolában viszonylag gyorsan és nagyobb problémák nélkül sikerült átállni a tantermen kívüli digitális távoktatásra.

Kérem a gyerekeket, és a szülőket, hogy az eddig tanúsított fegyelemmel továbbra is kerüljék a csoportosulást, maradjanak otthon! Nehéz a mindennapok szabadságát, a barátok, rokonok társaságát nélkülözni, de most még ez az egyetlen módja, hogy megóvjuk a saját és a körülöttünk élők egészségét.

Türelmet, kitartást, egészséget és jó munkát kívánok mindenkinek:

Nagy Gáborné

intézményvezető

Az online oktatás teljesítése

Tisztelt Szülők!

Először is köszönjük a tantermen kívüli digitális oktatás során tanúsított együttműködésüket, támogató magatartásukat!

Sajnos azonban ennél az oktatási formánál is (ugyanúgy, mint a tantermi oktatásnál) előfordulnak problémák. Mivel közös ügyünk, hogy gyermekeik tanulmányi munkája a lehető legkevesebbet sérüljön, ezért fontos, hogy a gyermekek rendszeresen vegyenek részt a különféle online tevékenységekben (online óra, videók megnézése, feladatok elvégzése és beküldése). A pedagógusok csak akkor lehetnek ebben bizonyosak, ha „látják” a gyermek jelenlétét. Az eddig eltelt időszakban minden osztálynál sikerült kezelni a technikai problémákat.

Mivel a gyermekek tankötelezettsége nem szünetel, ezért kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az együttműködés hiánya jelen esetben is következményekkel jár:

 • Az osztályfőnökök jelzik azoknak a nevét, akik nem csatlakoznak be az online órákba!
 • Aki egyáltalán nem kapcsolódott be az adott héten, annak annyi igazolatlan órája van, ahány óra van abból a tárgyból a héten.
 • Házi feladat le nem adása vasárnap 18 óráig egy igazolatlan órát ér tantárgyanként. 
 • Ha a gyermek, vagy a szülő jelzett, hogy objektív ok áll fenn, akkor egyéni elbírálásra kerül az eset.
 • Ha semmit nem szólnak, akkor azt nem tudjuk másképp kezelni.
 • Az összesített igazolatlan órák után küldünk ki levelet a szülőnek és a Kormányhivatalnak.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a normál tanításhoz képest több időt és figyelmet szenteljenek gyermekük segítésére, ellenőrzésére. Természetesen látjuk, hogy Önök közül sokan erőn felül támogatják gyermekük tanulmányait, főleg alsó tagozaton. Értelemszerűen a felhívás azoknak szól, ahol úgy érezzük, a tanuló kallódik, nem vette fel az oktatás ritmusát. Ha ennek Önökön kívül álló oka van, kérem vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel, vagy iskolavezetéssel, ha tudunk, segítünk.  A tankötelezettséget a törvényeknek megfelelően mindenképpen teljesíteni kell, a megváltozott körülmények ellenére is! Ehhez kérjük együttműködésüket!

Köszönettel: az Eötvös iskola pedagógusai              

Subcategories

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra. Kérjük, ez esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, míg a kijelölt 500 postán iskolakezdési utalvánnyal is kiegyenlíthető a számla. A postahivatalok listája elérhető a kello.hu/diakokesszulok oldalon.

A befizetések határideje: 2016. szeptember 15-e.

A tankönyvek iskola általi pótrendelésének időszaka 2016. augusztus 22-től 2016. szeptember 15-ig tart. A pótrendeléseket 2016. szeptember 21–től szállítjuk ki. A pótrendelést követően is van mód iskolán keresztüli tankönyvrendelésre egészen 2017. április 30-ig.
Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket vagy nem csak azt a tankönyvet szeretnék, amit az iskola választott, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), illetve a Kódex Könyváruház és Tankönyvcentrum is folyamatosan kiszolgálja többek között a tankönyv iránti igényeket is (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).

A fizetős diákok esetén az átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2016. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási joga van az adott évi rendelése erejéig, melyet a tankönyvek sértetlen állapotban, a KELLO-hoz történő visszaküldéssel lehet gyakorolni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Központi Tankönyvraktár, 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.


A közelmúltban, a nyitott pénzügyi egyenleget mutató vevőink esetén, az elmúlt évek tankönyv befizetéseinek egyeztetése céljából tájékoztató levelet küldtünk ki. Az egyeztetés célja a nyitott vevő követeléseink nyilvántartásainkban történő lezárása, illetve a pénzügyileg rendezetlen számlák esetén azok pénzügyi rendezésének elősegítése. Amennyiben Ön is kapott számlaegyeztető levelet, úgy kérjük az ügyben szíves együttműködését.


Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Copyright © 2013. Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI Rights Reserved.