^Vissza a lap tetejére
Get Adobe Flash player

Általános anyag

Kiváló Tanuló díj alapító okirata, pontrendszere

KIVÁLÓ TANULÓ díj alapító okirata

Alapította: a Ceglédberceli Általános Iskola és Zeneiskola tantestülete 2001. májusában.

Kiosztásra kerül: a ballagási ünnepségen.

Kapja: az arra leginkább méltó 8. osztályos tanulók

A díj célja:

 • hogy méltó búcsút vegyünk iskolánk azon diákjától, aki itt töltött évei alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott és öregbítette intézményünk hírnevét,
 • hogy a nevelőtestület kifejezze e fölött érzett büszkeségét és elismerését,
 • hogy ösztönözzük a további helytállásra,
 • hogy például szolgáljon, és serkentőleg hasson az itt tanuló diákokra,
 • hogy egészséges versenyszellemet alakítson ki.

A díjazott kiválasztásának szempontjai:

 • Tanulmányi munka
 • Magatartás, szorgalom
 • Tanulmányi versenyeken való részvétel és az ott elért eredmények
 • Nyelvtudás
 • Zenei képzettség, hangszeres tudás
 • Sporttevékenység
 • Kulturális tevékenység
 • Közösségi munka
 • Egyenletes teljesítmény, megbízhatóság (Részletes pontozási szabályok a következő pontban)

Minden olyan 8. osztályos tanuló megkaphatja a díjat, aki legalább 5 évig iskolánk tanulója volt, és az ez alatt végzett tevékenysége nyomán minimum 300 pontot gyűjtött. Amennyiben többen vannak ilyenek, akkor a nevelő testület döntése alapján a legtöbb pontot elérő kaphatja. Ezt a díjat a DÖK finanszírozza. Ha az iskolavezetés tud szponzort találni, és van arra érdemes jelölt, akkor több díj is kiosztható.

Ha az adott évben nincs alkalmas jelölt, a díj nem kerül kiosztásra.

 A díjazott személyre javaslatot tehetnek a tanuló jelenlegi vagy egykori osztályfőnökei, vagy valamely terület vezetője, amiben a gyermek kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A pontozást az osztályfőnök végzi el, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes ellenőrzi.

A díj egy oklevélből és egy arany medalionból áll, mely Ceglédbercel címerét formázza, egyik oldalán a díjazott stilizált monogramja, másik oldalán az iskolakezdés és a ballagás időpontja áll. A díjazottak nevét minden tanévzárón ki kell hirdetni. A díjazottak fotója és neve – hozzájárulásuk esetén –kikerül az iskola falára, a „Kiváló tanulók” tablóra.

 

 

A kiváló tanuló kiválasztásának szempontjai

I. Tanulmányi munka

1. Tanulmányi eredmény

 • Minden kitűnő évfolyam                                                                          1 pont (maximum 8 pont)
 • Minden jeles évfolyam                                                                             0,5 pont
 • Tanulmányi munkája egyenletes                                                             2 pont

 

2. Tanulmányi versenyek

Minden oklevéllel igazolható részvételért 1-1 pont jár.

Ezen felül:

Levelezős versenyen országos döntőbe jutott                                                        1 pont

Országos levelezős versenyen 85 % felett produkált                                            1 pont

Háziversenyen indult, 1-3. helyezést ért el                                                            1-3 pont

Helyezést ért                         - kistérségi versenyen (1-10. helyezett)                 1-10pont

                                               - megyei versenyen (1-15. helyezett)                     1-15 pont

                                               - országos versenyen (1-50. helyezett)                  1-25 pont

Pl. Házi verseny 1. hely 3 pont, 2. hely 2 pont, 3. hely 1 pont.

Kistérségi 1. hely 10 pont, 2. hely 9 pont, innen 1 pontonként csökken, 10. hely 1 pont.

Megyei 1. hely 15 pont, 2. hely 14 pont, 3. hely 13 pont, és innen 1 pontonként csökken, 15. hely 1 pont.

Országos 1. hely 25 pont, 2. helyezés 24 pont, innen helyezésenként 0,5 ponttal csökken, így 10. hely 20 pont, 20. hely 15 pont, 30. hely 10 pont, 40. hely 5 pont, 48. helyezés 1 pont.

 

3.Nyelvvizsga

Alapfokú nyelvvizsga                                                                                               10 pont

Középfokú nyelvvizsga                                                                                             20 pont

 

4.Siklódi verseny

 1. hely                                                                                                                 10 pont
 2. hely                                                                                                                   8 pont
 3. hely                                                                                                                   6 pont
 4. hely                                                                                                                   4 pont

Különdíj                                                                                                                       5 pont

 

II. Magatartása, szorgalma

példamutató                                                                                                              10 pont

 

III. Zene

Zeneiskolai növendék, évente hangszerenként                                                      2 pont

Énekkari tag évente                                                                                                 2 pont

Zenekari tag, évente                                                                                                 2 pont

Képviselte iskolánkat     - területi versenyen                                                         3 pont

                                         - megyei versenyen                                                         5 pont

                                         - országos versenyen                                                      10 pont

Területi, megyei, országos helyezések esetén a pontozás megegyezik a sport területén leírtakkal.

 

IV. Sport

Iskolai tanulmányai alatt rendszeresen sportolt, sportáganként, évente              2 pont

Eredményei                                    - helyi versenyen 1-3. helyezett                     1-3 pont

                                                        - területi szintűek (1-6. helyezett)                  1-6 pont

                                                        - megyei szintűek (1-10. helyezett)               1-10 pont

                                                        - országos szintűek (1-28. helyezett)             1-15 pont

Számolás megegyezik a tanulmányi versenyeknél leírtakkal. (Pl. országos 1. hely 15 pont, 2. hely 14 pont, innen 0,5 pontonként csökken, 10. hely 10 pont, 20. hely 5 pont, 28. hely 1 pont)

 

V. Kulturális tevékenység,

Pl. iskolai, községi ünnepélyeken való fellépés

Iskolai szintű évente                                                                                                1 pont

Községi szintű évente                                                                                              1 pont

Nemzetiségi tánccsoport tagja, évente                                                                   2 pont

 

VI. Közösségi munka

Aktívan dolgozott felső tagozaton

- osztályszinten évente                                                                                             1 pont

- iskolai szinten évente                                                                                            1 pont

DÖK vezetőségi munka

Osztálytitkár, évente                                                                                                2 pont

Iskolatitkár, évente                                                                                                   5 pont

Beiratkozás, 2020/2021

ÉRTESÍTÉS, az  Általános Iskolai beiratkozásról!

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Felhívjuk szíves figyelmét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás jellemzőire:

 1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje be gyermeke felvételi kérelmét az iskolába.
 2. A felvételi kérelmeket a Ceglédberceli Eötvös Iskolába:

 április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig

kell  benyújtani:

ha lakhelye szerint ez a körzetes iskola,

vagy ha másik körzetbe tartozik a gyermek lakhelye szerint, de a Ceglédberceli Eötvös Iskolába szeretné íratni gyermekét.

 1. Felhívjuk a figyelmét, csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
 1. Ha lakhely szerint a gyermek másik iskolához tartozik, de ide szeretné beíratni, akkor csak itt kell jeleznie azt a tényt, hogy nem a körzetes intézménybe jelentkezett.

 

 

Attachments:
Download this file (Ceglédbercel körzethatár.pdf)Ceglédbercel körzethatár.pdf[Körzethatár ]129 kB
Download this file (Nemzetiségi nyil.17_2013_EMMI_2_mell.doc)Nemzetiségi nyil.17_2013_EMMI_2_mell.doc[Nyilatkozat a nemzetiségi nevelésről]30 kB
Download this file (Nyilatkozat normál vagy iskolaotthonos osztály választásáról.doc)Nyilatkozat normál vagy iskolaotthonos osztály választásáról.doc[Nyilatkozat NORMÁL vagy ISKOLAOTTHONOS osztály ]28 kB

Read more: Beiratkozás, 2020/2021

2020 04 24 TrachtTag

Második évben csatlakoztunk a TrachtTaghoz!

De mi is az a TrachtTag?

Népviselet napja: ezen a napon kiválasztjuk a nemzetiségi viseletünk egy ruhadarabját, vagy kiegészítőjét, és a hétköznapi ruhával összekombinálva egész nap, vagy egy napszakban hordjuk.
Ezzel hozzuk közelebb elődeink életét a sajátunkhoz, emlékezünk rájuk és mindarra, amit a szívünkben őrzünk róluk.


Képek megtekintése: Életképek menüpont / 2020 04 24 TrachtTag mappa

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet időpontja: 2020. április 9-14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 04.08. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 04.15. (szerda).

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a szünetre!

 

Eötvös hírek - 2020. március

Kedves Olvasók!

A világjárvány miatti rendkívüli helyzet iskolánk életét is fenekestül felforgatta, mint valamennyi nevelési-oktatási intézményét Magyarországon és Európában.

Az iskolaépületek konganak az ürességtől, nem nagyon vannak gyermekek, pedagógusok, csak az iskolavezetés, a technikai személyzet és a nevelést-oktatást segítő munkatársak (8-10 fő). Egy-két gyermek számára kértek a szülők ügyeletet, a velük foglakozó kollégákkal lehet találkozni, vagy azokkal, akik a tanításhoz igénybe veszik az intézmény adta lehetőségeket (pl. tornaterem, vagy hangszer, stb.).

A távoktatás nálunk rekord gyorsasággal beindult. Ez annak köszönhető, hogy az oktatáshoz használt felület (Microsoft Office 365) már az elmúlt tanévben kialakításra került, akkor még próba jelleggel. Mivel minden tanuló és minden pedagógus benne volt a rendszerben, így a TEAMS aktiválása és szolgálatba állítása viszonylag gyorsan, egy hétvége alatt megtörtént. A rendszer használatát megkönnyítették Novák Károly, Tóth Ferenc és Kovács Zoltán kollégáink, akiknek innovátori kapcsolatai vannak a Microsoft céggel.

Március 16-át, az első, tanórán kívüli távoktatási napot a tantestület a digitális oktatási stratégia kialakításával és technikai felkészüléssel töltötte. A belső továbbképzést a számítástechnika szaktanteremben Novák Károly tartotta. Sok kétséggel, de elszántan kezdtünk neki másnap a munkának. Az első hét még sok buktatót rejtett, legtöbb pedagógus küzdött a technikával, kereste a megfelelő formát, tartalmakat. Szerencsére a köztünk dolgozó „infoguruk” mindenkinek segítettek és segítenek, aki kérte. Köszönjük (Vas Viktornak is!)!

Azoknak a családoknak, akik jeleztek, tudott az iskola a meglévő eszközökből használatra kölcsönözni. Sajnos mára kiürült a keret, minden tanulói „tablet” elkelt.

Harmadik héten –lehet mondani- kezd beállni egy kialakult rend. A diákoknak sem volt könnyű ráállni az új módszerre, hiszen előzőleg tanórán sok segítséget kaptak, félig meg lehetett tanulni az anyagot. Most nagyobb önállóságra van szükség. Alsó tagozatban a szülőkre is jelentős teher hárul, hiszen a technikai lebonyolításhoz mindenképpen kell felnőtt segítség, 1-2. évfolyamon a tananyag elsajátításához, gyakorláshoz is szükség van anyura, vagy apura.

A tanulók jól vették az akadályt, dicséret illeti őket, mert elvégzik a kijelölt feladatokat. Mindenkit sikerült bevonni az távoktatásba, és csak kevés olyan gyermek van, aki mulaszt, vagy időszakosan nem teljesít.

A szülők erőn felül helytállnak, néha munka után, vagy hétvégén.

A pedagógusok sűrűn tartanak online órát, akár konzultáció, vagy magyarázat céljából, akár számonkéréshez, ez mégsem tudja pótolni a személyes jelenlétet.

A tanároknak a felkészülés, a diákoknak a tananyag feldolgozása, a szülőknek a segítségnyújtás sokkal több időt és energiát igényel, mint a tantermi oktatás. Talán gyakorlással, némi rutin megszerzésével idővel könnyebbé válik ez az oktatási-tanulási forma.

Bár már kiküldtünk a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak egy-egy kérdőívet, hogy a válaszok feldolgozásával tovább tudjunk javítani az oktatás színvonalán, mikéntjén - kérem a szülőket, diákokat, hogy problémáikkal, javaslataikkal, véleményükkel keressék az osztályfőnököket, szaktanárokat vagy az iskolavezetést.

Köszönöm valamennyi résztvevőnek, segítőnek az erőfeszítéseket, az akaraton és az együttműködésen múlt, hogy a Ceglédberceli Eötvös Iskolában viszonylag gyorsan és nagyobb problémák nélkül sikerült átállni a tantermen kívüli digitális távoktatásra.

Kérem a gyerekeket, és a szülőket, hogy az eddig tanúsított fegyelemmel továbbra is kerüljék a csoportosulást, maradjanak otthon! Nehéz a mindennapok szabadságát, a barátok, rokonok társaságát nélkülözni, de most még ez az egyetlen módja, hogy megóvjuk a saját és a körülöttünk élők egészségét.

Türelmet, kitartást, egészséget és jó munkát kívánok mindenkinek:

Nagy Gáborné

intézményvezető

Az online oktatás teljesítése

Tisztelt Szülők!

Először is köszönjük a tantermen kívüli digitális oktatás során tanúsított együttműködésüket, támogató magatartásukat!

Sajnos azonban ennél az oktatási formánál is (ugyanúgy, mint a tantermi oktatásnál) előfordulnak problémák. Mivel közös ügyünk, hogy gyermekeik tanulmányi munkája a lehető legkevesebbet sérüljön, ezért fontos, hogy a gyermekek rendszeresen vegyenek részt a különféle online tevékenységekben (online óra, videók megnézése, feladatok elvégzése és beküldése). A pedagógusok csak akkor lehetnek ebben bizonyosak, ha „látják” a gyermek jelenlétét. Az eddig eltelt időszakban minden osztálynál sikerült kezelni a technikai problémákat.

Mivel a gyermekek tankötelezettsége nem szünetel, ezért kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az együttműködés hiánya jelen esetben is következményekkel jár:

 • Az osztályfőnökök jelzik azoknak a nevét, akik nem csatlakoznak be az online órákba!
 • Aki egyáltalán nem kapcsolódott be az adott héten, annak annyi igazolatlan órája van, ahány óra van abból a tárgyból a héten.
 • Házi feladat le nem adása vasárnap 18 óráig egy igazolatlan órát ér tantárgyanként. 
 • Ha a gyermek, vagy a szülő jelzett, hogy objektív ok áll fenn, akkor egyéni elbírálásra kerül az eset.
 • Ha semmit nem szólnak, akkor azt nem tudjuk másképp kezelni.
 • Az összesített igazolatlan órák után küldünk ki levelet a szülőnek és a Kormányhivatalnak.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a normál tanításhoz képest több időt és figyelmet szenteljenek gyermekük segítésére, ellenőrzésére. Természetesen látjuk, hogy Önök közül sokan erőn felül támogatják gyermekük tanulmányait, főleg alsó tagozaton. Értelemszerűen a felhívás azoknak szól, ahol úgy érezzük, a tanuló kallódik, nem vette fel az oktatás ritmusát. Ha ennek Önökön kívül álló oka van, kérem vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel, vagy iskolavezetéssel, ha tudunk, segítünk.  A tankötelezettséget a törvényeknek megfelelően mindenképpen teljesíteni kell, a megváltozott körülmények ellenére is! Ehhez kérjük együttműködésüket!

Köszönettel: az Eötvös iskola pedagógusai              

Digitális oktatás munkarendje - Frissítés

Tisztelt Szülők!

Ahogy már tudják, a tantermen kívüli digitális oktatáshoz intézményünk a Microsoft Teams rendszerét használja. Az oktatás rendjét a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről köznevelési és szakképzési intézményekben” 1102/2020 számú határozta tartalmazza. Az eddigi tapasztalatok alapján a nevelőtestület frissítette a már közölt információkat, amit az alábbiakban olvashatnak:

A digitális oktatás a hét minden munkanapján megvalósul.

A tananyagot a tanítók, tanárok úgy állítják össze, hogy a tanév végére előírt követelményeket a tanulók teljesíteni tudják.

A tanulói teljesítmény értékelésére is sor kerül, tanév végén osztályzatot (első évfolyamon szöveges értékelést) kapnak a tanulók.

Az órarend szerinti haladást továbbra is a Kréta rendszerében rögzítjük.

A tudnivalókat az osztályfőnökök közlik a saját csoportjukban.

Az iskolában történő „jelenlétet” a tanulók a kiadott feladatok megoldásával igazolják.

Az osztálycsoportokban legkésőbb hétfőn megjelenik minden tantárgynál egy hozzávetőleges heti terv, hogy a családok is fel tudjanak készülni az esetleges videóhívásokra, ha több gyermekük is tanul, be tudják osztani az idejüket és az eszközeiket.

A napi feladatok tantárgyanként reggel 8:00 órakor már láthatók az osztály közös felületén.

A tanulás ütemezését szabadon végezhetik a tanulók, de minden tantárgyból, minden kért feladatot legkésőbb vasárnap 18:00 óráig be kell mutatni.

Ha egy tantárgyból nincs kész az órán kiadott feladat vagy feladatsor, akkor az az óra igazolatlan hiányzásnak számít.

Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos rend nem változott. Az intézménynek jelentési kötelezettsége van a hatóság felé, 10 óra, 30 óra után. 50 igazolatlan óra a családi pótlék megvonását eredményezi.

Természetesen betegség esetén elfogadunk orvosi igazolást, illetve, ha még van, szülői igazolást is.

Betegség esetén telefonon keressék fel az orvost, további utasításokért.

Azok a gyermekek, akiknek hiányoznak a technikai feltételek a digitális oktatáshoz, jelezzék az osztályfőnöknek. Egyénileg keresünk megoldást a problémájukra, az oktatásból ők sem maradhatnak ki.

A tanulóknak minden nap javasolt foglalkozni az elektronikus felületre tantárgyanként feltett tananyaggal és feladatokkal, mert egyszerre nem fogják tudni megoldani az összest.

A zeneiskolai oktatás is megvalósul, élő- vagy felvételről lejátszott video kapcsolat segítségével. A zenepedagógusok felveszik a kapcsolatot a tanítványokkal, bővebb tudnivalót tőlük lehet majd kapni.

Aki a II. félévi zeneiskolai térítési díjat még nem fizette be, az ne hozza, majd a rendkívüli állapotok elmúltával pótolja!

Szigorúan tilos nagyobb létszámban összegyűlni a gyermekeknek. Sem tanulási, sem szabadidős céllal ne verődjenek nagyobb csoportokba! Ez az időszak nem szünet, nem a szórakozásról szól! 3-4 fő is soknak számít együtt, a fertőzés ellen a leghatásosabb védekezés az, ha minél kevesebb emberrel érintkeznek a tanulók.

Kérünk minden szülőt, hogy együttműködésével segítse ezen rendkívüli helyzet átvészelését és a pedagógusok erőfeszítéseit. Ezen is múlik, hogy gyermekük oktatása, érdekei ne sérüljenek, és a nevelés-oktatás valamennyi résztvevőjének egészsége érdekében mindent meg tudjunk tenni.

Köszönjük támogatásukat!

Kérdéseiket, jelzéseiket a következő elérhetőségeken tehetik meg:

Intézményvezető mobil: +36-30/320-2839; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézményvezető helyettes mobil: +36-30/397-4565; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technikai segítség

Kedves Diákok és Szülők!

Örülünk, hogy sokan már be tudtak lépni az új digitális tantermeinkbe.

Akinek még nem sikerült, ajánljuk ezeket a magyarázatokat:

https://wakelet.com/wake/51fd6855-daa8-4caf-adf5-3c3d709f0456

Ha valaki nem tud belépni a Kréta rendszerébe, erre a címre írjon: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Digitális oktatás - 1. nap

Tisztelt Szülők!

A mai napon, 2020.03.16-án az új munkarend szerinti 1. napon az iskolavezetés, a pedagógusok és a technikai dolgozók tanítás nélküli munkanap keretében (03.18-a, szerda helyett) egyeztették a teendőket, az oktatási stratégiát.

A tantermen kívüli digitális oktatáshoz az intézményi feltételek adottak, erről külön tájékoztatót olvashatnak majd. Az oktatás rendjét a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről köznevelési és szakképzési intézményekben” 1102/2020 számú határozta tartalmazza. A részletekről a nevelőtestület a mai napon döntött, ezek a következők:

 • A digitális oktatás a hét minden munkanapján megvalósul.
 • A tananyagot a tanítók, tanárok úgy állítják össze, hogy a tanév végére előírt követelményeket a tanulók teljesíteni tudják.
 • A tanulói teljesítmény értékelésére is sor kerül, tanév végén osztályzatot (első évfolyamon szöveges értékelést) kapnak a tanulók.
 • A tantestület összeállította az egyes osztályok rendkívüli órarendjét. Alsó tagozaton átlagban 3 tanóra, felsőben 4 tanóra jut 1 napra. A tudnivalókat az osztályfőnökök közlik a saját csoportjukban.
 • Az iskolában történő „jelenlétet” a tanulók a kiadott feladatok megoldásával igazolják.
 • A napi feladatok tantárgyanként reggel 8:00 órakor már láthatók az osztály közös felületén.
 • A tanulás ütemezését szabadon végezhetik a tanulók, de minden tantárgyból, minden feladatot felsősöknek pénteken délután 18:00 óráig, alsósoknak szombaton 12:00 óráig be kell mutatni. Az eltérés azért van, mert az alsósok még segítségre szorulhatnak, és a szülők hétvégén remélhetőleg otthon vannak.
 • Ha egy tantárgyból nincs kész az órán kiadott feladat vagy feladatsor, akkor az az óra igazolatlan hiányzásnak számít.
 • Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos rend megváltozott. Az intézménynek jelentési kötelezettsége van a hatóság felé, 10 óra, 30 óra után. 50 igazolatlan óra a családi pótlék megvonását eredményezi.
 • Természetesen betegség esetén elfogadunk orvosi igazolást, illetve ha még van, szülői igazolást is. Ebben a rendszerben alsó tagozaton 3 óra számít 1 tanítási napnak, felsőben 4 tanítási óra tesz ki egy tanítási napot.
 • Betegség esetén telefonon keressék fel az orvost, további utasításokért.
 • Azok a gyermekek, akiknek hiányoznak a technikai feltételek a digitális oktatáshoz, jelezzék az osztályfőnöknek. Egyénileg keresünk megoldást a problémájukra, az oktatásból ők sem maradnak ki.
 • A tanulóknak minden nap javasolt foglalkozni az elektronikus felületre tantárgyanként feltett tananyaggal és feladatokkal, mert egyszerre nem fogják tudni megoldani az összest.
 • A zeneiskolai oktatás is megvalósul, élő- vagy felvételről lejátszott video kapcsolat segítségével. A zenepedagógusok felveszik a kapcsolatot a tanítványokkal, bővebb tudnivalót tőlük lehet majd kapni.
 • Aki a II. félévi zeneiskolai térítési díjat még nem fizette be, az ne hozza, majd a rendkívüli állapotok elmúltával pótolja!
 • Szigorúan tilos nagyobb létszámban összegyűlni a gyermekeknek. Sem tanulási, sem szabadidős céllal ne verődjenek nagyobb csoportokba! Ez az időszak nem szünet, nem a szórakozásról szól! 3-4 fő is soknak számít együtt, a fertőzés ellen a leghatásosabb védekezés az, ha minél kevesebb emberrel érintkeznek a tanulók.
 • A digitális oktatás 2020.március17-től indul.

Kérünk minden szülőt, hogy együttműködésével segítse ezen rendkívüli helyzet átvészelését és a pedagógusok erőfeszítéseit. Ezen is múlik, hogy gyermekük oktatása, érdekei ne sérüljenek, és a nevelés-oktatás valamennyi résztvevőjének egészsége érdekében mindent meg tudjunk tenni.

Köszönjük támogatásukat!

Kérdéseiket, jelzéseiket a következő elérhetőségeken tehetik meg:

Intézményvezető mobil: +36-30/320-2839; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézményvezető helyettes mobil: +36-30/397-4565; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frissítés - Étkezési igények felmérése, ügyelet

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a kiadott kormányrendelet szerint:

 • Március 16-tól kezdve új oktatási munkarend lép életbe, amit úgy hívnak, hogy tantermen kívüli digitális munkarend.
 • A tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.
 • Ha nem oldható meg a tanulók otthoni felügyelete, az iskola épületében kiscsoportos felügyeletet biztosítunk.

Az információkat az iskola honlapján (www.bercelisuli.hu) és az osztályok facebook csoportjaiban, és a mobilappon tesszük közzé.

Hívható telefonszámok:

 • intézményvezető: +36-30/320-2839
 • intézményvezető helyettes: +36-30/397-4565

A napi egyszeri meleg étkezést továbbra is biztosítja az önkormányzat. Az étkezési igényt ma, március 15-én is be lehet jelenteni a következő e-mail címeken:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aki jelez ma 16 óráig, hogy kéri az étkezést, az holnap már elviheti az ebédet a melegítőkonyháról.

Kérem, egyúttal jelezzék azt is, hogy a hét többi napján is igénylik-e az étkezést.

Kiscsoportos ügyeletet azon gyermekeknek adunk, akik szüleinek olyan munkája van, ami nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.

Pályázat: Intézményvezető (magasabb vezető)

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Read more: Pályázat: Intézményvezető (magasabb vezető)

Subcategories

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra. Kérjük, ez esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, míg a kijelölt 500 postán iskolakezdési utalvánnyal is kiegyenlíthető a számla. A postahivatalok listája elérhető a kello.hu/diakokesszulok oldalon.

A befizetések határideje: 2016. szeptember 15-e.

A tankönyvek iskola általi pótrendelésének időszaka 2016. augusztus 22-től 2016. szeptember 15-ig tart. A pótrendeléseket 2016. szeptember 21–től szállítjuk ki. A pótrendelést követően is van mód iskolán keresztüli tankönyvrendelésre egészen 2017. április 30-ig.
Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket vagy nem csak azt a tankönyvet szeretnék, amit az iskola választott, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), illetve a Kódex Könyváruház és Tankönyvcentrum is folyamatosan kiszolgálja többek között a tankönyv iránti igényeket is (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).

A fizetős diákok esetén az átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2016. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási joga van az adott évi rendelése erejéig, melyet a tankönyvek sértetlen állapotban, a KELLO-hoz történő visszaküldéssel lehet gyakorolni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Központi Tankönyvraktár, 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.


A közelmúltban, a nyitott pénzügyi egyenleget mutató vevőink esetén, az elmúlt évek tankönyv befizetéseinek egyeztetése céljából tájékoztató levelet küldtünk ki. Az egyeztetés célja a nyitott vevő követeléseink nyilvántartásainkban történő lezárása, illetve a pénzügyileg rendezetlen számlák esetén azok pénzügyi rendezésének elősegítése. Amennyiben Ön is kapott számlaegyeztető levelet, úgy kérjük az ügyben szíves együttműködését.


Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Copyright © 2013. Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI Rights Reserved.