Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Documents

Hits: 6034

Tisztelt Szülők!

Április 1-től a leendő elsős tanulók szülei megkezdhetik a választott általános iskola e-Ügyintézés felületére felölteni a gyermekére vonatkozó adatokat.

A felület elérése bármely böngészőből: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Ha Önnek még nincs egyetlen általános iskolához sem Kréta gondviselői hozzáférése, vagy nem ugyanabba az intézménybe kívánja gyermekét íratni, mint ahová a belépése szól, kérjük a felület segítségével hozzon létre egy ideiglenes felhasználót, és elkezdheti az az adatok feltöltését. Ideiglenes felhasználó esetén ne gördítse le belépéskor az iskola nevét, hagyja üresen!

Ha Önnek már van valamely általános iskolához Kréta gondviselői (figyelem, a gyermek felhasználóneve és jelszava nem jó!) hozzáférése, és ugyanabba az intézménybe kívánja gyermekét íratni, használja a már meglévő felhasználónevét és jelszavát és ebben az esetben gördítse le a választott iskolát.

Az adatok feltöltését az általános iskolák 2019. április 12-én 12:00-ig tudják befogadni.

Ne feledjék, az elektronikus feltöltés csak segíti és támogatja, de nem váltja ki a személyes megjelenést. Az általános iskolai beiratkozási napokon Önnek a szükséges íratok eredeti példányának  bemutatásával meg kell jelennie a kiválasztott intézményben!

Kérjük, személyes okmányt (pl. lakcímkártyát), illetve érzékeny adatokat tartalmazó igazolásokat ne töltsön fel a felületre!

Kérjük, hogy ugyanabban az intézményben ugyanarra a gyermekre vonatkozóan csak egy beiratkozási ügyet indítson. 

Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel korlátlan alkalommal léphet be.

Azzal is gyorsíthat a beiratkozás folyamatán, ha a szükséges nyilatkozatokat letölti honlapunkról, kinyomtatja és kitöltve és aláírva behozza a beiratkozáskor (kérjük ne hozza be korábban a kitöltött nyomtatványokat, csak a beiratkozás 2 napjának valamelyikén: április 11. vagy április 12.):

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

A levetített diasor PDF formában is letölthető, megtekinthető, nyomtatható:

Elektronikus beiratkozás az e-Ügyintézés felületén

Ceglédbercel,2019-03-26                                               Iskolavezetés