^Vissza a lap tetejére
Get Adobe Flash player

Documents

2016/17. tanévre történő általános iskolai beiratkozás

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2737 Ceglédbercel Pesti út 160.
Tel\fax: 06-53-378-007
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEIRATÁS

Értesítjük a szülőket, hogy a 2016/17. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök)

800 - 1900

2016. április 15. (péntek)

800 - 1900

A szülő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzeti (kötelező felvételt biztosító iskola), vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskolába történő beiratkozás során bemutatandó okmányok, dokumentációk az alábbiak:

 • a szülő/ gondviselő személyi igazolványa, lakcím kártyája
 • a gyermek személyi igazolványa, lakcím kártyája,
 • ha nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor az eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ- kártyája
 • kedvezményre jogosító igazolások, ha a leendő tanuló rendelkezik ilyenekkel (pl. gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, tartós betegség címén, illetve három vagy több gyermekes család esetében hatósági bizonyítvány a családi pótlékot folyósító szervtől )

A szülőnek/ gondviselőnek nyilatkozatot kell tennie a következőkről:

 • a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  Ezért együtt élő szülők esetében célszerű mindkét szülő megjelenése.
  (Indokolt esetben a nyomtatvány hiánypótlásként elvihető.)
  Gyermekét egyedül nevelő, elvált szülőtől a válóperi határozat bemutatását kérjük.
 • A beiratkozás során nyilatkozatot kell kitölteni a szülőknek, ha kérik a nemzetiségi német nyelvi tagozatot.
 • Választani kell, hogy erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan oktatást szeretnének-e gyermekük számára.
 • Dönteni kell, hogy kérik –e gyermeküknek az iskolaotthonos ellátást, illetve ennek hiányában a napközit (mindkettő étkezést is magába foglal).
 • Jelezni lehet, ha felügyeletet nem, csak az étkeztetést igényli gyermekének (menza) .

A tanulók diákigazolvány ügyintézése 2016. évtől ingyenes, Okmányirodai regisztrációt követően kell a regisztrációs NEK adatlapot leadni az iskola tikárságán az elektronikus igénylés elindításához. Tanévkezdésig folyamatosan intézendő!

FEVÉTELI  KÖRZET:

Ceglédbercel község közigazgatási területe.
A német nemzetiségi nevelés-oktatás, a kiscsoportos általános oktatás és az alapfokú művészetoktatás miatt ide jelentkezőket a körzethatáron kívülről is tudjuk fogadni!

Ceglédberceli Eötvös József  Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
2737 Ceglédbercel Pesti út 160.

                    Szíves tájékoztatásul:
                                                                                             Iskolavezetés

 

 

Copyright © 2013. Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI Rights Reserved.